971 82 24 00 / 971 81 50 01

Informació general

L'Hospital de Llevant, situat al carrer Escamarlà, 6 de la localitat de Porto Cristo (Mallorca - Illes Balears), està integrat en el denominat Complex Sanitari de Llevant, que compta també amb una residència geriàtrica amb capacitat per a 80 residents i 20 usuaris al centre de dia. És un centre hospitalari de titularitat privada que té com a finalitat la prestació d'assistència mèdica i quirúrgica, incloent l'atenció ambulatòria a consultes externes i urgències. Amb una ampla cartera de serveis i equipament tecnològic de darrera generació, està permanentment obert al públic, 24 hores al dia, 365 dies a l'any.

LA NOSTRA MISSIÓ
El nostre objectiu és posar al servei de la població de la nostra zona d'influència, formada per residents i visitants, una oferta sanitària i sociosanitària de màxim nivell. Un dels nostres principals actius és comptar amb un equip de persones compromeses i altament qualificades que inclou a professionals mèdics de reconegut prestigi. L'element integrador de tots ells és l'adaptació a les expectatives dels grups d'interès, oferint la millor assistència, tècnica i humana, en totes les activitats de l'organització.

LA NOSTRA VISIÓ
Posicionar-nos com una entitat referent per la qualitat de l'assistència, dels serveis i dels seus resultats, però també per la calidesa del nostre equip humà, obtenint el reconeixement de la societat no només a la nostra zona d'influència sinó en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

NOSTRES VALORS
- EFICIÈNCIA I EFICÀCIA, utilitzant els recursos disponibles d'una manera racional per aconseguir els millors resultats en el menor temps possible.
- INNOVACIÓ I ORIENTACIÓ A l'EXCEL·LÈNCIA, aplicada a tots els processos de l'organització. Abordem la nostra activitat amb actitud de millora, adaptant-nos a les necessitats canviants de les persones, i incorporant els progressos científics i tecnològics que aporten valor
- HUMANITAT, oferint a tot moment el millor tracte possible a tots els nostres usuaris en totes les nostres activitats i serveis.
- PROFESSIONALITAT I RESPONSABILITAT, enteses com a característiques fonamentals del nostre treball diari.
- TREBALL EN EQUIP, a través del respecte mutu, potenciant una col·laboració estable, efectiva i eficient entre tots els membres de l'organització.
- TRANSPARÈNCIA, oferim informació transparent a la societat en la qual estem immersos i als seus representants.

LA NOSTRA POLÍTICA DE QUALITAT i SEGURETAT
Es basa a conèixer i satisfer contínuament les necessitats i expectatives dels nostres grups d'interès d'acord a la nostra estratègia i als següents principis:

- Garantir una atenció sanitària i sociosanitària efectiva i eficient, centrada en la seguretat dels nostres pacients i dels nostres residents.

- La disponibilitat dels recursos necessaris per a la formació i el desenvolupament continu dels nostres professionals.

- Aconseguir els més alts nivells possibles de satisfacció de pacients i residents.

- Complir amb la normativa i la legislació aplicable en totes les activitats de l'organització.

- Utilitzar la metodologia basada en l'evidència científica per als nostres processos assistencials.

Per aconseguir aplicar aquests principis, en totes les nostres activitats i serveis, l'organització ha implantat un Sistema de Gestió, d'acord als requisits de la norma ISO 9001:2015 que permet:

- La millora contínua dels processos i els seus resultats.

- El mesurament, avaluació i monitoratge de tots els nostres processos i serveis.

- Establir objectius de qualitat i seguretat per a la implantació de les millors pràctiques.